STRATEGIA ANUALA DE ACHIZITII PUBLICE PENTRU ANUL 2018 A COMUNEI DOBRENI