Rezultatul selectiei dosarelor depuse in vederea participarii la  concursul pentru ocuparea functie publice de executie Consilier, grad profesional Asistent.

 

 

In urma verificarii dosarelor de inscriere la concurs, membrii comisiei de concurs au stabilit urmatoarea situatie :

 

Nr Crt. Nume si prenume candidat Functia coasa la concurs Rezultatul

selectiei dosarului

Motivul respingerii

dosarului

1 Bogdan Maria Consilier clasa 1 graf profesional asistent  

admis

 

 

2 Baciu Lupascu Florentina Consilier clasa 1 graf profesional asistent  

respins

Nu indeplineste conditiile privind perfectionari/specializari in domeniul contabilitatii institutiilor publice

 

   Termen de contestatii – 31.10.2019