Misiunea administratiei publice din comuna Dobreni este de a fi in stransa legatura cu nevoile cetatenilor pentru a le rezolva problemele de competenta administrative.

Viziunea noastra: ne-am propus să gândim proiecte privind dezvoltarea locală, modernizarea infrastructurii, dezvoltarea economiei locale, creșterea atractivității investiționale, îmbunătățirea condițiilor de viață, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală, precum și protecția mediului și dezvoltarea turismului. Pentru atingerea acestor obiective esențiale, vom valorifica resursele de care comuna Dobreni dispune și vom valoriza toate oportunitățile disponibile.

Valorile care stau la baza activitatii noastre in serviciul public sunt :

–  Profesionalism și inovație în exercitarea funcției publice

–  Transparența actului administrativ

–  Flexibilitate, adaptabilitate și dinamism

–  Calitatea serviciilor publice furnizate

–  Onestitate și integritate în exercitarea funcției publice

–  Comunicare eficientă inter și intra – instituțională

–  Respectarea normelor eticii și deontologiei profesionale