Descrierea evoluţiei istorice

Prima menţiune documentară
Satul Dobreni este menţionat la data de 11 iulie 1428, în documentul dat de Alexandru cel Bun, prin care dăruieşte Mănăstirii Bistriţa 50 de biserici, printre care şi biserica din satul Dobreni [DIR A.Moldova, vol.I, p.66-67]. Tot despre satul Dobreni se vorbeşte şi în „Ispisoc de la Ilie Voievod şi al măriei sale frate Ştefan Voievod”, prin care se dăruieşte unei slugi, anume Baico „pentru ale sale drepte şi cu credinţă slujbe ce-au slujit atât părintelui mariilor sale, precum şi însuşi mariilor sale”. Documentul datează din 12 aprilie 1436. Se spune că satul Dobreni a fost numit dupa un cioban pe nume Dobre.
Satul Casaria nu a fost atestat documentar, dar se crede ca are aceeaşi vechime cu satul răzesesc Măscăteşti, care se află în apropierea lui, către sud. Satul Maşcăteşti astăzi este dispărut, dar a fost atestat documentar în 18 mai 1622. Satul Casaria îşi are numele de la locuitorul Cozma Matasariu, zis şi Caserul, deoarece era renumit în zona pentru prepararea casului.
Împrejurările în care a luat fiinţă comuna: comuna Dobreni a luat fiinţă în anul 1880. Prin reforma administrativă din 1968 comuna cuprindea satele Dobreni, Casaria, Sarata, Negreşti, Poiana. În anul 2005 s-a desprins satele Negreşti şi Poiana formând o noua comuna.
Mărturii arheologice.
Săpăturile arheologice efectuate de-a lungul timpului au evidenţiat dovezi certe că aceste locuri au fost locuite din vremuri străvechi.
Astfel:
– pe întreaga vale a pârâului Horaita, au fost aşezări preitorice din toate epocile, documentele vorbind de o reţea deasă de sate care existau aici şi care se mutau mai sus sau mai la vale, dupa vremurile de restrişte sau de linişte care se succedau.
– s-au scos la iveală vestigii apartinând culturii Cucuteni, pe locul numit Corhana. – nume de personalităţi legate de localitate:
– vornicul Ştefan Catargiu ( în jurul anului 1800 avea în proprietate mosia Dobreni )
– Lascăr Catargiu, fiul vornicului Ştefan Catargiu, s-a născut în anul 1823 la Dobreni, fost ispravnic de Neamţ şi Prim Ministru al României între anii 1871 – 1876
– Leon Bogdan, moştenitorul familiei Catargiu, a fost căsătorit cu fiica lui Mihail Kogalniceau
– pictorul Constantin Dimitrie Stahie, s-a născut în anul 1844 la Dobreni, fiu al Preotului Dimitrie Stahie
– Mihai Avadanei, profesor universitar la Universitatea Al.I.Cuza Iaşi