• CONSILIER, FUNCŢIE PUBLICĂ DE EXECUŢIE, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR;

 

 • Condiţii de ocupare:
  • specialitatea studiilor necesare: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: 7 ani;
  • să îndeplinească celelalte condiţii generale de ocupare a unei funcţii publice de execuţie prevăzute la art. 465 alin (1) literele a)-e) şi h)-k) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ
  • cunostinte de operare PC nivel mediu dovedite prin documente care sa ateste detinerea competentelor solicitate, emise in conditiile legii, potrivit nivelului solicitat.
  • cursuri specializari/perfectionari : „Managementul proiectelor”.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei Dobreni, constând în trei probe succesive:

 

 • selecţia dosarelor, în perioada 31 octombrie – 06 noiembrie 2019.

Dosarele de concurs, conţinând documentele prevăzute la art. 49 din HG nr. 611/2008 cu modificările şi completările ulterioare, se vor depune începând cu data de 11 octombrie 2019, ora 8.30, până la  data de 30 octombrie 2019, ora 16.00, la Registratura Primăriei comunei Dobreni.

– depunere contestatii : 07 noiembrie 2019

– solutionare contestatii 08 noiembrie 2019

 • proba scrisă – care se va susţine în data de 11 noiembrie 2019, ora 10.00, şi
 • interviul – data interviului va fi anunţată odată cu rezultatele la proba scrisă, cu respectarea prevederilor art. 56 alin (1) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare..