• consilier, functie publica de executie generala, clasa I, grad profesional asistent,.

Condiţii de ocupare:

  • specialitatea studiilor necesare: studii universitare de licenta, absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării functiei publice: 1 an;
  • sa indeplineasca conditiile generale de ocupare a unei functii publice de executie prevazute la art. 465 alin (1) literele a)-e) şi h)-k) din OUG nr. 57/2019 – Codul administrati;
  • cunostinte de operare PC, nivel mediu dovedite prin documente care sa ateste detinerea competentelor solicitate, emise in conditiile legii, potrivit nivelului solicitat.
  • perfectionãri / specializari : In domeniul contabilitatii institutiilor publice si in domeniul activitatilor conf  orm Legii 227/2015 privind Codul FISCAL – stabilire colectare impozitele si taxele locale”

2)   Concursul va avea loc la sediul Primariei comunei Dobreni, constând în trei probe succesive:

  • selecţia dosarelor, în perioada 24 – 30 octombrie 2019.

Dosarele de concurs, continand documentele prevazute la art. 49 din HG nr. 611/2008 cu modificarile şi completarile ulterioare, se vor depune incepand cu data de 04 octombrie 2019, ora 8.30, pana la data de 23 octombrie 2019, ora 16.00, la Registratura Primăriei comunei Dobreni.

– depunere contestatii : 31octombrie 2019

– solutionare contestatii : 01 noiembrie 2019

  • proba scrisă – care se va susţine în data de 04 noiembrie 2019, ora 10.00, şi
  • interviul – data interviului va fi anuntata odata cu rezultatele la proba scrisa, cu respectarea prevederilor art. 56 alin (1) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completarile ulterioare.