COMISII DE SPECIALITATE 2016

COMISII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL DOBRENI…ANEXĂ La HCL nr.50 din 24.06.2016