ATRIBUTII CONSILIUL LOCAL

LEGEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE NR. 215/2001 republicata cu modificarile si [...]