Poziţia geografică 

Comuna Dobreni, cu o suprafaţă de 2.353 ha, este situată în zona centrală a judeţului Neamţ, la limita vestică a dealurilor Moldovei.
Poziţia geografică: 46 grade 59`€™ latitudine nordică, 26 grade 25` longitudine estică.
Această comună se întinde în zona cursului mijlociu al râului Cracău cu care se margineşte la est pe o porţiune foarte mică.
Limite geografice:
– la nord comuna Negreşti
– la est comuna Bodeşti
– la vest comuna Garcina
– la sud comuna Girov
Poziţia geografică a comunei Dobreni favorizează comunicarea în direcţiile: DN 15C Piatra Neamţ – Târgu Neamţ (tranzitează comuna), drum asfaltat DJ 156 A Roznov – Girov – Dobreni – Horaiţă, drum asfaltat DC 147 spre Porumbei, drum pietruit DC 45, drum pietruit DC 40 spre Sărata.
Prin Dobreni se face tranzitul rutier între Piatra Neamţ şi Suceava. Totuşi, comuna se află la o distanţă critică faţă de municipiul Piatra Neamţ prea aproape să permită dezvoltarea unor activităţi economice la scara mare (pentru că nu intră în zona metropolitană) şi prea departe ca activităţile din Piatra Neamţ să se extindă în zonă (pentru că … nu intră în zona metropolitană).
Cadrul natural 
Relieful: comuna Dobreni se află în partea de Subcarpaţi ai Moldovei subdiviziunea Depresiunii Cracau – Bistriţa. Structura deluroasă este puţin accidentată cu rare înălţimi semnificative (spre dealul Balaurul).
Aşezarea se întinde de-a lungul a două văi principale: Almaş şi Horaiţă.
Trecerea de la luncă la deal se face prin terase cu un aspect plan sau puţin înclinate spre albia Cracăului. În cadrul teraselor s-au dezvoltat soluri de tip cernoziom şi brun roşcat de pădure.
Solul 
Structura solului este de tip aluvionar determinat de vecinătatea râului Cracău. La suprafaţa se găseşte pământ vegetal şi umpluturi. Acestea sunt de tip argile prăfoase şi nisipoase, nisipuri argiloase.
Pe versanţi se găsesc structuri argiloase în combinare cu pietriş, bolovăniş. La adâncime stratul este format din argilă marnoasă galben-vânată.
Apele formează o reţea moderată pe râul marginal, Cracău, în partea dreaptă. Pârâiele Almaş şi Horaiţă străbat comuna dinspre vest spre est. Debitul lor este insuficient pentru a permite amenajări de acumulare pentru piscicultură şi acvacultură. Apele subterane sunt afectate de importante efecte de poluare, ceea ce le face inaccesibile consumului.
De altfel reţeaua de apa potabilă compensează această deficienţă fără a se evita expunerea la poluanţi prin asimilarea parţială a nitriţilor din sol.
Flora şi fauna comunei prezintă o varietate şi o diversitate deosebită caracteristică zonei deluroase fără a prezenţa elemente de specificitate. Din punct de vedere silvic ne aflăm în zona stejarului pentru partea colinara, iar în zona de luncă sunt condiţii prielnice pentru arbori de esenţa