Avand in vedere prevederile art. 618 alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  Primaria comunei Dobreni, judetul Neamt organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice vacante :

–   functionar public de executie, clasa I, Consilier,  grad profesional asistent ;

–   Biroul financiar, contabil impozite si taxe locale  si paza comunala ;

–   probele stabilite pentru concurs : selectie dosare, proba scrisa in data de 04.11.2019 , orele 10 si interviu ;

–  conditii generale – prevazute de art. 465 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

–   conditii specifice prevazute in fisa postului  :

–  studii – conform art. 386, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – studii univesitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiinte economice ;

–   vechime in specialitatea studiilor – conform art. 468, alin. (1), lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

–    Cunostinte de operare  PC, nivel mediu dovedite prin documente care sa ateste detinerea competentelor solicitate, emise in conditiile legii, potrivit nivelului solicitat.

–  Perfectionãri / specializãri : In domeniul contabilitatii institutiilor publice si in domeniul activitatilor conform Legii 227/2015 privind  Codul FISCAL – stabilire colectare si impozitelor si taxelor locale.”

 Bibliografie:

–  Constitutia  Romaniei republicata;

–  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

–  Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ;

–  Legea nr 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare ;

– HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.   227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

–  Ordonanta nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de soluitionarea a petitiilor cu modoficarile si completarile ulterioare.