Stimati contribuabili, va solicitam sa va actualizati dosarul fiscal al persoanelor juridice avand sediul sau punctul de lucru pe raza Comunei Dobreni.
Va atragem atentia ca un dosar incomplet sau nedepus la timp poate sa implice amenzi sau taxe si impozite majorate.
Dosarul fiscal trebuie sa cuprinda urmatoarele documente :
-Statutul
-Act-ul constitutiv
-Dovada sediului ( cladire – teren )
-Dovada autorizarii activitatii – Pentru persoanele juridice care nu si-au obtinut autorizatia de functionare reiteram obligativitatea obtinerii autorizatiei conform Regulamentului aprobat prin HCL : nr 103 / 18.12.2018.
-Autorizarile si avizele necesare in conformitate cu obiectul de activitate (ISU , DSV , DSP , etc )

Aparatul de specialitate al primarului
UAT Comuna Dobreni

Lista firme cu punct de lucru in Dobreni Lista firme cu sediul in Dobreni