În structura actuală comuna există din anul 2005 şi este încă în stadiul de organizare instituţional. Sediile principalelor instituţii administrative funcţionează în spaţii provizorii şi se caută soluţii şi resurse financiare pentru a funcţiona în spaţii corespunzătoare şi cu dotări potrivite.
Primăria
Situat în centrul comunei, Primăria Dobreni are în schema de funcţiuni 17 salariaţi organizaţi pe compartimentele: primar, viceprimar, secretar (stare civilă, protecţie socială, registru agricol, fond funciar), contabilitate (financiar, contabilitate, taxe şi impozite), urbanism, amenajarea teritoriului, serviciu voluntar de urgenţă, administrativ. Ca instituţie are misiunea de a pune în practică hotărârile Consiliului Local şi legile naţionale privind administraţia publică locală.
Postul de poliţie rurală
Acesta cuprinde 1 şef de post + 2 agenţi şi funcţionează într-un sediu propriu. Misiunea sa este de a păstra ordinea şi siguranţa publică precum şi securitatea cetăţenilor comunei. De asemenea, poliţia locală are atribuţii pentru intervenţie în caz de situaţii deosebite (calamiti).
Şcoala
Comuna dispune de 3 şcoli din care 2 dezafectate şi grădini. Ea este deservit de 18 cadre didactice: 2 educatoare, 4 învăţători, 12 profesori care participă la educarea tinerei generaţii din comună (45 preşcolari şi 175 elevi).
Căminul Cultural
Acesta găzduieşte activităţi obşteşti, culturale şi are un rol important în educarea populaţiei adulte din comună.
Dispensarul Uman
În acesta funcţionează un cabinet de medicină generală de familie cu 1 medic şi 1 asistent precum şi un cabinet stomatologic cu 1 medic. În comună funcţionează un asistent comunitar.
Aceste instituţii, constituie structura locală de supraveghere şi intervenţie pentru menţinerea stării de sănătate a locuitorilor comunei.
În localitate funcţionează o farmacie.
Dispensarul veterinar
Funcţionează un cabinet cu 1 medic veterinar.
Consultanţă agricolă
Camera de Consultanţă Agricolă este deservit de un inginer agronom desemnat de Direcţia Agricolă Neamţ. În Primărie funcţionează un agent agricol – inginer agronom. În condiţiile intensificării activităţilor agricole de performanţă în comune se impun măsuri de încurajare a consultanţei tehnice de specialitate. În schema Primăriei au fost desemnate două persoane care promovează oportunităţi de finanţare
pe proiecte din surse bugetare naţionale şi europene.
Comuna este condusă de un Consiliu Local ales o dată la 4 ani prin alegeri libere. Consiliul local actual cuprinde 13 membri.
Societatea civilă
Nu există o manifestare organizată a societăţii civile.
Există 2 Fundaţii, „Speranţa Dobreni” şi „Ray” cu activitate în mediul social – protecţia copilului. Au fost aplicate câteva proiecte de finanţare din fonduri europene.