ACASA 2019-01-10T11:17:00+00:00
Dobreni

Localizare geografică și acces

Comuna Dobreni este localizată din punct de vedere geografic în zona centrală a județului Neamț. Este situată la limita vestică a dealurilor Moldovei. Teritoriul comunei este mărginit la est pe o porțiune mică de cursul mijlociu al râului Cracău și prezintă limitele geografice: – Nord: comuna Negrești – Sud: comuna Girov – Est: comuna Bodești – Vest: comuna Gârcina Poziția geografică a comunei Dobreni este: 46°59′22 latitudine nordică și 26°24′12 longitudine estică. Teritoriul comuna Dobreni este străbătută de o rețea importantă de căi rutiere: – DN 15C – drum asfaltat ce asigură legătura Piatra Neamţ – Târgu Neamţ – DJ 156 – drum asfaltat care face legătura între Roznov – Girov – Dobreni – Horaiţă – DC 147 – facilitează comunicarea rutieră cu Porumbei – DC 45 – drum pietruit, asigură legătura cu satul Cășăria – DC 40 – drum pietruit, asigură legătura cu satul Sărata. Prin comuna Dobreni se realizează și tranzitul rutier între Piatra Neamţ şi Suceava. Distanța dintre comuna Dobreni și municipiul Piatra Neamț este de aproximativ 15 km, iar între comuna Dobreni și orașul Târgu Neamț este de 30 km .
”Cei care se războiesc să aducă pace, cei care se urăsc să ştie să iubească, iar cei bogaţi să înveţe să dăruiască. Hristos a înviat!” – Primar Vasilica CRETU Dobreni
ANUNŢ COMUNA DOBRENI, JUDEŢUL NEAMŢ organizează licitaţie publică deschisă cu oferta în plic pentru închirierea a 19 loturi de teren păşune comunală la data de 23.04.2018 ora 10 la sediul primăriei. Ofertele se vor depune până la data de 20.04.2018 ora 12 la Primăria comunei Dobreni. Informaţii suplimentare la telefon 0233242944.
Dobreni
Dobreni Dobreni
Dobreni
Dobreni

Comuna Dobreni,

cu o suprafata de 2.353 ha, este situata in zona centrala a judetului Neamt, la limita vestica a dealurilor Moldovei.
Pozitia geografica: 46 grade 59 latitudine nordica, 26 grade 25 longitudine estica.Aceasta comuna se intinde in zona cursului mijlociu al raului Cracau cu care se margineste la est pe o portiune foarte mica. Comuna Dobreni este situata in zona centrala a judetului Neamt, respectiv in Depresiunea Cracau-Bistrita, diviziune a Subcarpatilor Moldovei, avand urmatoarele limite geografice: la nord comuna Negresti, la est comuna Bodesti, la vest comuna Garcina, la sud comuna Girov.
Pozitia geografica a comunei Dobreni favorizeaza comunicarea in directiile: DN 15C Piatra Neamt – Targu Neamt (tranziteaza comuna), drum asfaltat DJ 156 A Roznov – Girov – Dobreni – Horaita, drum asfaltat DC 147 spre Porumbei, drum pietruit DC 45, drum pietruit DC 40 spre Sarata. Prin Dobreni se face tranzitul rutier intre Piatra Neamt si Suceava.
Comuna Dobreni a luat fiinta in anul 1880. Prin reforma administrativa din 1968 comuna cuprindea satele Dobreni, Casaria, Sarata, Negresti, Poiana. In anul 2005 s-a desprins satele Negresti si Poiana formand o noua comuna. In momentul de fata comuna cuprinde satele: Dobreni, Casaria, Sarata.
Suprafata totala a comunei este de 2.343 ha, din care 764 ha intravilan si 1.579 ha extravilan.
Populatia comunei este de 1.739 locuitori.
Ca obiective turistice importante se numara: monumentele arheologice – Situl Arheologic „Dealul Matahuia” din satul Casaria, monumente ale naturii – rezervatia forestiera „Padurea de Mesteceni”, precum si monumente istorice – biserica Sf. Voievozi Mihail si Gavril din satul Casaria si biserica Sf. Dumitru din satul Sarata.

Site-ul Primariei Dobreni este in lucru. Va multumim de intelegere!

Misiune, Viziune, Valori


Misiunea administratiei publice din comuna Dobreni este de a fi in stransa legatura cu nevoile cetatenilor pentru a le rezolva problemele de competenta administrative.
Viziunea noastra: ne-am propus să gândim proiecte privind dezvoltarea locală, modernizarea infrastructurii, dezvoltarea economiei locale, creșterea atractivității investiționale, îmbunătățirea condițiilor de viață, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală, precum și protecția mediului și dezvoltarea turismului. Pentru atingerea acestor obiective esențiale, vom valorifica resursele de care comuna Dobreni dispune și vom valoriza toate oportunitățile disponibile.
Valorile care stau la baza activitatii noastre in serviciul public sunt :
– Profesionalism și inovație în exercitarea funcției publice
– Transparența actului administrativ
– Flexibilitate, adaptabilitate și dinamism
– Calitatea serviciilor publice furnizate
– Onestitate și integritate în exercitarea funcției publice
– Comunicare eficientă inter și intra – instituțională
– Respectarea normelor eticii și deontologiei profesionale

Ultimele articole